139407131623455656243364

دختر شهید رکن‌آبادی: سعودیها «مغز و قلب شهید رکن‌آبادی» را خارج کردند/...

دختر شهید رکن‌آبادی با بیان اینکه نحوه شهادت پدرش در فاجعه منا شک‌برانگیز است، گفت: تنها پیکری که بعد از کالبد شکافی اعضای بدن همچون قلب، کلیه‌ها، ریه و مغزش خارج شده، پیکر شهید رکن‌آبادی است....