1553393_913

شهید غلامحسین افشردی

شهید غلامحسین افشردی که در جبهه ها با نام مستعار حسن باقری شناخته می شد، یکی از فرماندهان نابغه سپاه پاسداران بود که با توان اطلاعاتی بالا در بسیاری از عملیات‌ ها نقش بسزایی ایفا می ‌کرد....