13940514085556865815684

تحریم شرکت ملی نفتکش تکذیب شد

مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفتکش در مراسم تودیع خود با تکذیب اعمال تحریم‌های جدید علیه این شرکت گفت: این شرکت بدون تحریم است و ناوگان این شرکت در بازارهای بین‌المللی حضور دارد....