139411281437431817143744

مجاز به شایعه‌سازی درباره جرمی که در محاکم اثبات نشده نیستیم/ شایعه‌پر...

مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه جامعه در برهه کنونی نیازمند وحدت است اما این شایعه‌ها بلای جان جامعه شده است، گفت: تا مادامی که گناه کسی در محکمه اثبات نشود مجاز به انتشار و بیان آن گناه نیستیم....