139505181537069778324154

کارهایی که امام رضا(ع) هیچگاه انجام نمی‌دادند/ توصیف ابن ابی الحدید از...

امروزه سیره اهل‌بیت (ع) در زندگانیمان بسیار کمرنگ شده وچقدر خوب است تنها توجهی به سیره رفتاری آن بزرگواران در قبال موضوعات مختلف داشته باشیم و ببینیم آنان که برای هدایت ما انسانها فرستاده شدند، چقدر ...