84758

استقبال سپاه از اجرای سیاست‌های کلی انتخابات...

معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه سپاه از اجرای سیاست‌های کلی انتخابات استقبال می‌کند، گفت: نیروهای مسلح پیش از ابلاغ سیاست‌ها کلی انتخابات از سوی رهبری نیز مقید به ضوابطی بودند که از سوی امام خمینی (ره...