78549

پایه‌های حاکمیت آل‌خلیفه در آستانه فروپاشی است...

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به اقدام ضد انسانی آل خلیفه در سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم اظهار داشت: تاریخ دور و نزدیک به ما ثابت کرده این رژیم‌ها دچار فرسودگی و پوکی استخوان سیاسی شده و پایه‌های حاکم...