e9ade54bcd41c186f40b423e5c4dc324_XL

سلام بر ابراهیم

شهید هادی در اردیبهشت سال 1336 دیده به جهان گشود و پس از رشادت های فراوان در عملیات والفجر مقدمّاتی، در بهمن سال 1361 به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و همانطور که از خداوند می خواست، پیکر پاکش در کربلا...