139504311113185078181974

مصوبه دولت تأثیر چندانی در اجرای دقیق مأموریت‌های پلیس ندارد سردار میر...

سردار میراحمدی تأکید کرد: مصوبه دولت مبنی بر عدم استعلام از نیروی انتظامی در برگزاری کنسرت‌ها نافی مأموریت‌های نیروی انتظامی نیست و ناجا ضمن احترام به مصوبه دولت، باید کما فی‌السابق این مأموریت مهم ر...