95637_112

تبریک متفاوت هاشمی درباره برجام: از سردار قاسم سلیمانی عزیز تشکر می‌کن...

وزیربهداشت با تشکر از سردار قاسم سلیمانی عنوان کرد: یک بار جناب آقای روحانی به من گفتند «جنگیدن بسیار راحت‌تر از صلح کردن است؛ چون در جنگ شما حداکثر جان خود را از دست می‌دهی و چه بسا عزیز می‌شوی؛ اما...