78549

پایه‌های حاکمیت آل‌خلیفه در آستانه فروپاشی است...

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به اقدام ضد انسانی آل خلیفه در سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم اظهار داشت: تاریخ دور و نزدیک به ما ثابت کرده این رژیم‌ها دچار فرسودگی و پوکی استخوان سیاسی شده و پایه‌های حاکم...
139411172259459887057884

عربستان از نظر نظامی فاقد توان ایجاد تغییر در وضعیت منطقه است /سپاه به...

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: عربستان در سیاست‌ها، استراتژی‌ها و در حمایت‌های مالی و تحریکات منطقه‌ای ممکن است که برای به آشوب کشاندن ملت‌های مسلمان ید طولایی داشته باشد، اما از نظر نظامی فاقد توان ایج...