69827

ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ترافیکی ۲۲ بهمن...

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی ویژه راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه را تشریح کرد و گفت:‌ مرحله اول محدودیت‌های ترافیکی از ساعت ۲۲ چهارشنبه شب و مرحله دوم از ساعت ۶ صبح...