139408261745184916532044

حقوق های نجومی مجوز قانونی داشت/ از مردم عذرخواهی می‌کنیم...

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عذرخواهی از مردم بابت دریافت حقوق نجومی مدیران گفت: متاسفانه آن چه موجب شد که دستگاه های اجرایی بتوانند پاداش های غیر متعارف پرداخت کنند مجوزهای قانونی است که...