139409301636378936757384

سازمان حمایت در جریان قرارداد اخیر فروش برنج دولتی نیست/ اطلاعات قرارد...

درحالی در قرارداد اخیر فروش انحصاری برنج دولتی بر نظارت کامل سازمان حمایت بر قرارداد تأکید شده بود که معاون سازمان حمایت گفت: اینکه، این کالاها به‌چه‌صورت به فروش رسیده است و دارای یارانه بوده است یا...