70446

قدردانی ستاد کل نیروهای مسلح از رسانه ملی...

معاون فرهنگی و تبلبغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در نامه ای به رئیس سازمان صدا و سیما از انعکاس مناسب خبر دستگیری ملوانان آمریکایی و همچنین رزمایش ولایت در رادیو و تلویزیون قدردانی کرد....