139111190001034

برخی امتیازاتی که به آمریکا داده‌ایم غیرقابل بازگشت است/ آقای روحانی، ...

بیش از ۷ ماه از تاریخ اجرایی‌شدن برجام می‌گذرد و آمریکا در مقابل امتیازات نقدی که از ایران اسلامی دریافت کرده است، فقط یک مشت وعده نسیه داده است که تاکنون تقریباً به هیچ یک از وعده‌های خود عمل نکرده ...