13941028162528796929614

کنترل ۶ لایه‌ای تردد زائران اربعین توسط نیروی انتظامی/افزایش دو برابری...

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی با تاکید بر اینکه از حرکت افراد فاقد روادید و گذرنامه در ایام اربعین جلوگیری می‌شود، گفت: نیروی انتظامی در ۶ لایه اقدامات امنیتی و انتظامی خود را برای کنترل تردد زائران ا...