84859

ماموریت به دو وزارتخانه برای تولید تلفن همراه مخصوص مسئولان/ استراتژی ...

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور، گفت: برخی از بیماری ها محصول دست کاری هایی در آزمایشگاه بیولوژیک آمریکا است و استراتژی جنگ خاموش زیستی جزو تهدیدات جدی آمریکاست که باید مدنظر قرار گیرد....