13920416155951362804454

عکس گرفتن سیاسیون با کسی که نظام را زیر سوال برده یعنی دهن‌کجی به حاکم...

رئیس دادگستری استان تهران گفت: اینکه کسی که همه چیز نظام را زیر سوال برده، محکوم شده و محکومیتش تمام شده، حالا سیاسیون بروند با او عکس یادگاری بگیرند، این یعنی، دهن‌کجی به نظام، حکومت و حاکمیت....