139505191829116178336114

اردوغان در مسکو پاسخ دلخواه را نگرفت

رئیس جمهور ترکیه از اولین سفر خارجی پس از کودتای نافرجام به روسیه انتظاراتی داشت که نگاهی به اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نشان می‌دهد ظاهرا اردوغان پاسخ دلخواه را نگرفت....