139504262021361488150274

طرح تحول سلامت با قوت ادامه می یابد/ هر کسی که تریبونی در اختیار گرفت ...

رئیس‌جمهور با اشاره به مخالفت‌ انجام شده در برگزاری کنسرت، گفت: در کشورمان فقط یک مجلس شورای اسلامی به عنوان مجلس قانون‌گذاری وجود دارد و هر کسی که تریبونی در اختیار می‌گیرد، نمی‌تواند قانون‌گذاری کن...