139311061701279154606464

آمریکا به تعهداتش عمل نکرد/ نمی‌توانیم از پول‌های خود در خارج استفاده ...

رئیس‌کل بانک مرکزی با انتقاد از عدم‌عمل آمریکا به تعهداتش در چارچوب برجام و خودداری از ایجاد گشایش در روابط بانکی ایران در مورد اثرات برجام گفت: تقریباً هیچ چیز اتفاق نیفتاده است. ما قادر نیستیم از پ...