139409051547451906587424

یوکیا آمانو وارد تهران شد

رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دیدار با مقامات کشورمان بامداد امروز (دوشنبه) وارد تهران شد.