139407231129226816301074

تصمیم احتمالی مجلس برای عودت برنامه ششم به دولت/تصویب نهایی بودجه در س...

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه لایحه برنامه ششم برنامه نیست، از احتمال عودت این لایحه به دولت و تمدید یک‌ساله برنامه توسعه پنجم خبر داد و گفت: آنچه ارائه شده احکامی برای مقدمه‌ برنامه است....
139309041157202284156424

مردمی که به ۴۵ هزار تومان وابسته‌تر شدند...

مردم این روزها با سیاست های اعمال شده اقتصادی، وابستگی بیشتری به رقم ناچیز یارانه پیدا کرده اند.دولت می تواند با اقدامات مفید از جمله افزایش بهره وری بنگاه ها و توجه به تولید مشکلات را حل کند....
139410190856592756869354

بی‌خیالِ “رکود”

  گویی در اتاق فکر دولت یازدهم دستور “سکوت” برای “رکود” داده باشند،فعلاً دولتمردان و رسانه‌های دولت ترجیح می‌دهند حرفی از “رکود” نزنند تا مبادا بازی انتخابات ...