فرصت‌طلبی بوئینگ برای کسب اطلاعات جدید از توانمندی‌های هواپیمایی ایران...

سخنگوی بوئینگ با اشاره به سفر اخیر نمایندگان این شرکت به تهران گفت: «بوئینگ درباره توانمندی های هواپیماهای مسافربری تجاری خود و خدمات پس از فروش با ایرلاین های ایرانی ای که از نظر دولت آمریکا مجاز هس...