86218

هنوز زود است در خصوص انتخابات آمریکا و تحولات بعد از آن اظهار نظر کنیم...

سرلشگر صفوی در خصوص تاثیر پیروزی ترامپ بر بحران های جهان اسلام، گفت: هنوز زود است که در خصوص انتخابات آمریکا و تحولات بعد از آن اظهار نظر کنیم، از رسانه ها می خواهم که با تامل بیشتری به این موضوع بپر...