69388

بخش‌ حقوقی دستگاه‌های دولتی ضعیف است/ برخی دستگاه‌های اجرایی برای عدم ...

رئیس قوه قضاییه گفت: بارها به دستگاه‌های دولتی حتی به رئیس جمهور تذکر دادم که بخش‌های حقوقی‌شان ضعیف است گویا انگیزه کافی ندارند و متاسفانه وکلای آنها برای دفاع از حق‌شان در دادگاه حاضر نمی‌شوند....
139405181803203285847874

سازمان مبارزه با فساد باید ایجاد شود

وزیر دادگستری کشور با بیان این که برخی از قوانین مبارزه با فساد برای کاهش تشریفات قوه قضائیه باید اصلاح شود گفت: اگر مجلس بتواند چند سازمان را ادغام و سازمان مبارزه با فساد مقتدر ایجاد کند بسیار خوب ...