c8c03a14b880e1993c74db74663b0cf1_L

رفاقت به سبک تانک

«رفاقت به سبک تانک» عنوان مجموعه طنزهای نویسنده معاصر داوود امیریان است که اخیرا انتشارات سوره مهر روانه بازار کتاب کرده است. کتاب حاضر شامل ۴۷ قطعه طنز پیرامون حوادث جنگ است....