13930821131459314067434

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داد شناسایی ۹۵۰ مدیر دولتی با حقوق نجومی/...

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان این که ۹۵۰ نفر از مدیران بخش های بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی حقوق نامتعارف می گیرند گفت: کف حقوق این افراد از ۱۵ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان است و هرچه به سقف...