139412181821162437300904

دادستان تهران خبر داد دستگیری یک متهم دوتابعیتی مرتبط با سرویس جاسوسی ...

دادستان عمومی و انقلاب تهران از دستگیری و بازداشت یک متهم ایرانی دو تابعیتی در هفته گذشته در تهران و مرتبط با سرویس جاسوسی انگلیس خبر داد و افزود: متهم در حوزه اقتصادی و مرتبط با ایران فعالیت می‌کرده...