139507280851331368978444

تا زمانیکه عربستان نقش ایران را به رسمیت نشناسد چشم انداز روشنی وجود ن...

سفیر ایران در انگلیس گفت: تا زمانی که سعودی‌ها نقش ایران را به رسمیت نشناسند، هیچ چشم‌انداز روشنی برای همکاری امنیتی در منطقه وجود نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ حمید بعیدی نژاد سف...