139505221608125018359804

معجزات امام رضا (ع) حکایت ازدواج جوانی با عنایت امام رضا (ع) / گره‎گشا...

در حرم مطهر حضرت رضا (ع) بودم، در پهلوی خود جوانی را دیدم که به زحمت نشسته بود و به من گفت: هر چه می‌‎خواهی از امام رضا (ع) بخواه، زیرا از این بزرگوار معجزۀ بزرگی دیده‫‎ام، بعد شروع کرد به شرح آن معج...