139309251636447444308114

مدیرعامل بانک رفاه با فشار و لابی‌گری یک مسئول دولتی مدیرعامل شد...

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در مورد مدیرعامل بانک رفاه که فیش حقوقی وی نیز جنجال‌ساز شده است، گزارش تخلف کلان وی در زمان تصدی‌گری در بانک ملی را داشتیم ولی با فشار و لابی‌گری یک مسئول دولتی این ف...