77749

جوانان برای حضور در سوریه التماس می کنند...

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه دشمن با ابزار ارتباطی جوانان ما را به رگبار شهوات و انحرافات بسته گفت: جوانان ما برای رفتن به سوریه و دفاع از حرم اهل بیت (ع) التماس می‌کنند....