139405131655094295813114

متن کامل شکایت ایران از آمریکا به دادگاه لاهه...

جمهوری اسلامی ایران علیه دولت آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) شکایت کرد که در آن تأکید شده است آمریکا تضمین کند اقدامات اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی مغایر با تعهداتش طبق معاهده مودت ...
71235

حضور مردم در انتخابات نشانه مقبولیت نظام است...

معاون سیاسی سپاه پاسداران حضور مردم را نشان‌دهنده مقبولیت نظام سیاسی برشمرد و گفت: با وجود فضای مسمومی که بیگانگان فراهم کرده بودند، مردم به تمام جوسازی ها بی‌اعتنایی کردند....