139307061103221023729114

رئیس جمهور به جای پرداختن به حواشی، وعده‌های انتخاباتی خود را عملیاتی ...

عضو جبهه ایستادگی گفت: رئیس جمهور به جای پرداختن به حواشی وعده‌های انتخاباتی خود را عملیاتی کند. خبرگزاری صالحین تهران بزرگ : حسین کنعانی مقدم عضو جبهه ایستادگی ایران اسلامی ، با اشاره به سخنان انتخا...