13940631091045346142664

کاخ سفید: رابرت لوینسون در ایران نیست

سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری خود تأکید کرد که دولت آمریکا دلایلی را در اختیار دارد که نشان می‌دهد رابرت لوینسون دیگر در ایران حضور ندارد....