42e117e0c4e849ea187baaf6f5afd9f6_L

فروشگاهی برای ترویج حجاب در جامعه / راه حل عبور از بحران بی حجابی...

برای اولین بار در کشور، مرکزی به نام فروشگاه پوشاک ایرانی اسلامی گل یاس شروع به کار کرده است.این مجموعه حدود دو ماه است که به صورت رسمی آغاز به کار کرده است و غرفه داران در این مجموعه ، اکثراً تولید ...