139504161121145148081804

به مناسب روز ملی تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه بقاء متبرکه ضامن حی...

وجود تعداد قابل توجهی از بقاء متبرکه امامزادگان در ایران نشان از علاقه مردم این کشور به خاندان عصمت و طهارت دارد و گره خوردن زندگی معنوی شیعیان با این بقاء لزوم توجه بیشتر مسئولان امر به استفاده از ا...