13941114001086_PhotoA

ایران دارای هشتمین ارتش بزرگ دنیاست که نباید با آن درگیر شد...

به گزارش گروه بین‌الملل صالحین تهران بزرگ، روزنامه انگلیسی «اکسپرس» در گزارشی تحت عنوان «بزرگترین ارتش‌های دنیا که نباید با آن درگیر جنگی شوید» از ایران به عنوان هشتمین ارتش بزرگ دنیا در جهان نام برد...