139410111403227276825384

پیام مکتب عاشورا مقاومت در برابر تفکر مذاکره و گرایش به آمریکاست / در ...

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با انتقاد از اینکه در تدوین برنامه ششم توسعه به مسائل فرهنگی توجه نشده بود، گفت: استکبار درصدد است وضع فرهنگی کشور به سمت ابتذال کشیده شود تا سلطه مجدد خود را به کش...