139409070909053906595584

بذرپاش: لیست‌ وکیل‌الدوله‌ها برای تقلیل مجلس به معاونت رئیس‌جمهور منتش...

نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه، کارشناسان و تحلیل‌گران معتقدند که رقابت ۷ اسفند رقابت مجلس مطلوب دولت با مجلس مطلوب ملت است، گفت:لیست‌ وکیل الدوله‌ها برای تقلیل مجلس به معاونت رئیس‌جمهور منشتر ...
139410221311022906891374

آقای هاشمی! تمام رانت‌ها و پست‌ها برای شما بوده؛ آیا باز هم طلبکار هست...

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خطاب به هاشمی رفسنجانی خاطرنشان کرد: تمامی پست‌ها و رانت‌ها برای شما بوده است، آیا باز هم طلبکار انقلابیون هستید؟ افرادی مانند خاوری در زمان ریاست شما مدیرعامل بانک س...