139410141704186146846964

پیشنهاد تأسیس ۲ شرکت نفتی در برنامه ششم/ شرکت پالایش و پخش ۱۲۰ سال فعا...

نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۱۲۰ سال شرکت ملی پالایش و پخش فعالیت کرد و دیگر بس است، گفت: در برنامه ششم توسعه آمده که دولت زمینه‌های شکل‌گیری دو شرکت نفتی در بخش خصوصی که امکان اکتشا...