13941026120806776912614

خودداری آل سعود از تحویل پیکر شهید نمر و ادامه اعتراضات مردمی...

مقامات رژیم سعودی با وجود گذشت دو هفته از جنایت خود در اعدام شیخ نمر باقر النمر از تحویل پیکر این شهید و سه جوان شیعی دیگر به خانواده‌هایشان خودداری می‌کنند تا عمق وحشت و نگرانی آنها از تاثیرات تحویل...