139410221311022906891374

آقای هاشمی! تمام رانت‌ها و پست‌ها برای شما بوده؛ آیا باز هم طلبکار هست...

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خطاب به هاشمی رفسنجانی خاطرنشان کرد: تمامی پست‌ها و رانت‌ها برای شما بوده است، آیا باز هم طلبکار انقلابیون هستید؟ افرادی مانند خاوری در زمان ریاست شما مدیرعامل بانک س...