139409021350022486564344

وزارت خارجه آمریکا افکار عمومی را درباره ایمیل‌های کلینتون فریب داده ا...

یک بازرس کل در گزارشی اعلام کرد؛ مشاوران ارشد هیلاری کلینتون از استفاده وی از ایمیل شخصی آگاهی داشته‌اند ولی به وزارت خارجه آمریکا اجازه داده اند تا افکار عمومی را درباره وجود این ایمیل شخصی منحرف کن...