photo_2016-01-12_19-24-37

ببخشید یک لحظه !!! کلید خورد.

مجموعه ۳۰ قسمتی موشن گرافیک باعنوان ” ببخشید یک لحظه “ به منظور ارائه جلوه های بدیع از هنر در قالب موشن گرافیک و در خدمت ارزشهای متعالی کلید خورد....