13950430145236938177234

وقاحت خانم سفیر؛ سفیر جدید آمریکا: برای فلج کردن حزب‌الله به لبنان می‌...

نه در کشورش و نه در لبنان هیچ کس از او نمی‌پرسد چگونه یک دیپلمات خارجی قرار است به لبنان بیاید و از داخل این کشور برای مبارزه با یکی از احزاب رسمی کشور که در پارلمان نماینده و در دولت وزیر دارد، تلاش...