139410161528278466859364

العرب: نفوذ ایران کجا و رژیم‌های پادشاهی عرب کجا؟...

کشورهای عرب نمی‌توانند اشتباهات خود را گردن ایران بیندازند. روزنامه العرب چاپ لندن با درج این تحلیل نوشت: ایران توانسته وجود خود را به طور کامل به منطقه تحمیل کند. به گزارش صالحین تهران بزرگ ، روزنام...