139312251332172904931254

السفیر گزارش داد توهم سقوط بشار اسد و تجزیه سوریه به خط پایان رسید...

پیشروی نیروهای ارتش سوریه و تحولات اخیر در حلب که در روند رخدادهای کشور نقش کلیدی دارد، به اضافه متقاعد شدن آمریکا به ضرر ناشی از برکناری بشار اسد همگی موجب شد پرونده توهم سقوط اسد و تجزیه سوریه بسته...